Kalkulator

Wprowadź obwód

m
Procesor
3699 zł / szt
0
7 398 zł
Kabel sens
3699 zł / szt
0
3699 zł
Kabel DC
1299 zł / szt
0
999 zł
T-Tube
59 zł / szt
0
7 398 zł
Podsumowanie
Procesor
7398 zł
Kabel Sens
7398 zł
Kabel DC
7398 zł
T-Tube
7398 zł
Łączna cena netto
7398 zł
Podatek Vat
7398 zł
Łączna kwota brutto
29 532, 3 zł