Quadrosense

QuadroSenseTM jest to specjalistyczny system napłotowej ochrony obwodowej. W skład systemu wchodzi procesor zarządzający, tryboelektryczny kabel sensoryczny wykrywający drgania i odksztalcenia, kabel nieaktywny, moduły łączące i moduły terminujące kabel TB. Kabel TB może być uładany w linii prostej lub w dowolny wzór na ogrodzeniu. Jeden procesor zapewnia obsługę 1000m kabla sensorycznego.

Jedna strona kabla TB jest podłączona do procesora zarządzającego, druga strona zakończona jest modułem terminującym. Wibracje kabla lub jego odkształcenie powoduje zmianę parametrów sygnałów – zmiana ich ponad ustalone wartości wywołuje alarm systemu o naruszeniu ochrony.

Maksymalna długość pojedynczego kabla wynosi 250m. Procesor obsługuje maksymalnie 4 kanały do których podpięty jest kabel TB. Do zwiększenia odległości pomiędzy kablem TB, a procesorem stosowany jest kabel nieaktywny o maksymalnej długości do 500m.

Kabel sensoryczny TB nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania. Parametry każdego kanału można konfigurować indywidualnie przy pomocy darmowego oprogramowania na komputery z systemem Windows.

Konfiguracja odbywa się przy pomocy portu RS485. Procesor zamknięty jest w obudowie zewnętrznej o klasie IP65.

 

OPROGRAMOWANIE DO KONFIGURACJI SYSTEMU

Quadrosense control panel

Jest to całkowicie darmowe oprogramowanie dostarczane wraz z procesorem. Pozwala na odczyt parametrów kabla sensorycznego, ustawienie poziomów alarmów dla niskich i wysokich częstotliwości drgań, odczyt alarmów z pamięci i kontrolę systemu.

Dzięki graficznej wizualizacji parametrów w łatwy i szybki sposób można ustawić system do prawidłowej pracy.

Przykładowe sposoby montażu kabla sensorycznego

LINIA PROSTA"/

Przy ogrodzeniach zakończonych u góry siatką typu CONCERTINA zaleca się stosowanie podwójnej linii ochronnej zgodnie z zaleceniami norm NATO.

Ogrodzenia typu:
• Spawane ogrodzenia z drutu • Metalowy płot
• Koncertina NATO

UŁOŻENIE W TRÓJKĄT

Ten tryb instalacyjny może być stosowany na siatce lub ogrodzeniach panelowych z drutu. Ważna uwaga, ta metoda instalacji wymaga 1,6x więcej kabla sensorycznego niż w linii prostej.

Ogrodzeia typu:
• Siatka ogrodzeniowa
• Ogrodzenie panelowe z drutu
• Ogrodzenie z drutu kolczastego

Przykłady montażu

kolor czerwony – kabel sensoryczny TB

kolor zielony – nieaktywny kabel DC

Typowy schemat połączeń w systemie QUADROSENSE

RS485 w konfiguracji gwiazdy
PERIMOTE lub QuadroSense Control Panel
TB kabel sensoryczny
DC kabel nieaktywny
*Zamiast użycia interfejsu RS485 możemy użyć przewodu do transmisji alarmów ze styków przekaźnikowych do centrali
alarmowej.